Cổng tự động âm sàn

Cổng tự động âm sàn thiết kế nằm âm dưới nền ở góc cánh cổng, hoạt động bền bị, êm ái, khi đóng vào mô tơ tự khóa, lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng dễ dàng, tính thẩm mỹ cao

Xếp theo: